Coronavirus i Norge

14.03.2020


Fra 12.03.2020 trening på Ris Ungdommskole og Ekeberg er steng på grun av Korona virus krise.


Oslo Idrettskrets gikk i kveld ut og ba alle idrettslag i Oslo om å stanse all idrettslig aktivitet for å begrense videre smitte av Koronaviruset i Oslo. Enkelte særforbund har en noe mildere tilnærming til hvilke tiltak som burde gjennomføres. Alt i alt er informasjonen sprikende og ny informasjon kommer fortløpende.
For å ta nødvendige forholdsregler har Hovedstyret i OSI derfor besluttet at all aktivitet i regi av OSI skal stoppes inntil videre. Dere vil fortløpende få informasjon i dagene fremover, og vi ber derfor om at dere følger ekstra godt med på mail og på Facebook, også på  www.oyama.no