Podsumowanie egzaminów w styczniu 2019

2019-02-05

W dniach 30-31.01.2019 w Ekeberg Idrettshallen oraz w Ris Ungdommskolen odbyły się egzaminy na stopnie uczniowskie Kyu. W pierwszym dniu egzaminów swoje umiejętności prezentowaly dzieci. W drugim dniu grupa mlodzieży i doroslych po ciężkim egzaminie technicznym i zaliczeniu wymaganych walk uzyskali kolene stopnie Kyu. 

Nad bezpieczeństwem zdających czuwał medyk.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wysokiego poziomu wyszkolenia i nowych stopni. 

Per Magnus - dziękujemy za opiekę medyczną !
OSU!