Mestergraden 2019

20.06.2019

Utøvere fra Oyama Karate Norge reiste til Polen for å forsøke å ta mestergrader i fullkontakt karate. Graderingen ble gjennomført i Europas største Karate-dojo. Totalt var det 150 kandidater som gikk opp til Dan-testen. Dagen startet med en teknisk prøve som varte i 3,5 timer. Deretter var det en liten pause og det ble satt i gang med fullkontaktkamper.
Wojciech Piatas gjennomførte 20×2 minutter kamper. Han besto graderingen og fikk tildelt 2 dan. Piotr Cieslik og Aleksei Joki gjennomførte 15×2 minutter kamper hver og besto graderingen til 1 dan. Utøvere fra Oyama Karate Norge gikk gjennom harde kamper mot verdens beste utøvere både fra Polen, Russland, Estland og England. Vi takker våre polske venner for gjestfriheten og et bra arrangement.