Eksamen i slutt av Januar

31.12.2018

Gradering i barnegruppe blir arrangert onsdag 30.01.2019 på Ekeberg Idrettshallen og starter klokka 18.00 (til 19.00)

Gradering i voksnegruppe blir arrangert torsdag 31.01.2019 på Ris Ungdommskole og starter klokka 18.00 (til 20.00)
Lykke til alle sammen OSU!!!